KHÓA HỌC FACEBOOK MARKETING

Nội dung khóa học : 

  • Chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh online
  • Hướng dẫn chạy quảng cáo với Facebook

Hướng dẫn : Mr. Nguyễn Tự Cường (kỹ sư CNTT và có nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh Online)

Thời lượng : 1 Buổi Miễn phí 100% học phí (Được hỗ trợ 30k tiền nước khi tham gia khóa học)